Datum:
21 april - 5 maj
Plats:
Film

Innehåll

Propositionen för en förnyad och breddad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS) överlämnades till riksdagen nu i mars 2021. Från och med 21 april kan du se filmade kommentarer från socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

  • Lena Hallengren, socialminister
    Presenterar strategins inriktning
  • Johan Carlson, GD Folkhälsomyndigheten
    Om myndighetens arbete med ANDTS-strategin
  • Olivia Wigzell, GD Socialstyrelsen
    Om myndighetens arbete med ANDTS-strategin

Målgrupp

Beslutsfattare och personer som arbetar med ANDTS- och brottsförebyggande verksamhet inom kommuner, länsstyrelser, regioner, myndigheter, ideella organisationer samt aktörer som arbetar med vård och behandling.

Kontakt

Frågor
Linda Brännström