Här kan du se en kort film som ger inblick i det strategiska och praktiska folkhälsoarbete som sker på lokal och regional nivå i Sverige. Filmen speglar det arbete som görs av många aktörer tillsammans och ger en bild av det svenska folkhälsoarbetet.

Filmen visar också Folkhälsomyndighetens roll i det gemensamma folkhälsoarbetet även om inte alla våra uppdrag framgår i filmen.