Om statistiken

illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid. Det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer är därmed något högre än det som redovisas här.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00:30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt.
DatumAntal vaccinationer
2022-01-19 18 502 689
2022-01-18 18 430 633
2022-01-14 18 201 017
2022-01-13 18 103 754
2022-01-12 18 021 724

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått minst två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 12 år och äldre som är vaccinerade. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00.30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Andel av befolkningen 12 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31 i nämnaren (födda 2009 och tidigare).

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 12 år och äldre.
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos*
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med minst 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med minst 2 doser
2022-01-19 7 806 103 86,4 % 7 498 841 83,0 %
2022-01-18 7 802 840 86,4 % 7 491 734 82,9 %
2022-01-14 7 791 147 86,2 % 7 468 000 82,7 %
2022-01-13 7 785 590 86,2 % 7 455 886 82,5 %
2022-01-12 7 780 680 86,1 % 7 445 741 82,4 %

*Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Tabell 3 visar hur många personer 18 år och äldre har vaccinerats med tre doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen 18 år och äldre har fått tre doser av vaccin mot covid-19. Andel av befolkningen 18 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31 i nämnaren (födda 2003 och tidigare).

Tabell 3. Antal och andel vaccinerade med 3 doser bland personer 18 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 3 doserAndel (%) vaccinerade med 3 doser
2022-01-19 3 197 032 38,5 %
2022-01-18 3 135 430 37,7 %
2022-01-14 2 941 448 35,4 %
2022-01-13 2 861 926 34,5 %
2022-01-12 2 795 018 33,7 %

Vaccinationstäckning för 3 doser efter ålder

Personer som är 18 år och äldre erbjuds påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19. I filen nedan redovisas vaccinationstäckning för 3 doser per län och kommun. Filen uppdateras på torsdagar.

Vaccinationstäckning för 3 doser per län och kommun (Excel, 14 kB)

Veckostatistik med diagram och kartor

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare och uppdaterade webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer