Fas 1 för vaccinering

Boende på SÄBO och personer med hemtjänst med personlig omvårdnad

Nedan visas vaccinationstäckningen bland:

  • personer som bor i särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • personer som är 65 år och äldre och som har hemtjänst med personlig omvårdnad (dvs. inte de som enbart har matinköp eller trygghetslarm).

Siffrorna i tabellen är minimivärden. Den verkliga täckningen är troligen högre, beroende på en viss fördröjning i inrapporteringen. Variationen mellan regionerna antas främst bero på hur snabbt man valt att vaccinera personalgruppen.

För ytterligare information om prioriteringsordningen se under Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19.

Diagram 1. Vaccinationstäckningen nationellt bland personer som är 65 år och äldre, och som bor på SÄBO eller har hemtjänst med personlig omvårdnad. 5 maj.

Diagrammet visar ett stapeldiagram för vaccinationstäckning med en och två doser i grupperna SÄBO och Hemtjänst den 5 maj. För SÄBO är täckningen 94% med en dos och 89% med två doser. För hemtjänst 88% respektive 73%.

Diagram 2. Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och som bor på SÄBO, per region. 5 maj.

Ett stapeldiagram som visar vaccinationstäckningen på SÄBO per region för en och för två doser. Samtliga ligger över 90% för dos ett. För dos två varierar täckningen mellan 83 och 94 %.

Diagram 3. Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst med personlig omvårdnad, per region. 5 maj.

Ett stapeldiagram som visar vaccinationstäckningen för de som har hemtjänst, per region för en och för två doser. För dos ett varierar täckningen mellan 86 och 92%. För dos två varierar täckningen mellan 65 och 82%.

Vaccinationstäckning för alla personer 65 år och äldre per region

Personal inom äldrevården och hemtjänsten

För att undersöka vaccinationstäckningen bland personal inom äldrevården och hemtjänsten har vi använt information från SCB:s register, som har samkörts med det nationella vaccinationsregistret (NVR).

Information om näringsgren och yrke baseras på systemen standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) och standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). En uppdatering av SSYK pågår (nya data kommer i slutet av mars) varför dessa data är från 2018. Det gör att andelen som inte säkert kunnat klassas som vård- och omsorgspersonal är relativt stor (och därför inte visas här). Särskilt inom hemtjänsten finns en stor andel personal utan yrkesklassificering. SNI kodar för arbetsgivare varför all personal, även de som inte har kontakt med omsorgstagare, är inkluderad i totalsiffran.

Tabell 1. Vaccinationstäckningen per kön och totalt bland personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO). SNI5-kod: 87301. 5 maj.
PersonalkategoriMinst 1 dos, kvinnor (%)Minst 1 dos, män (%)Minst 1 dos, total (%)Färdig-vaccinerade kvinnor (%)Färdig-vaccinerade män (%)Färdig-vaccinerade total (%)
Sjuksköterskor 73 78 73 52 57 52
Undersköterskor och vårdbiträden 63 55 62 38 33 38
Övrigt och uppgift saknas 43 34 41 22 16 21
Total 60 48 58 36 28 35
Tabell 2. Vaccinationstäckningen bland personal på särskilt boende för äldre (SÄBO) per region. Avrundade faktiska antal och procent. 5 maj.
RegionMinst 1 dos2 doserAndel som fått minst 1 dos (%)Andel färdigvaccinerade (%)
Blekinge 2 100 1 500 67 49
Dalarna 3 800 1 100 68 20
Gotland 890 680 64 49
Gävleborg 3 200 2 300 64 45
Halland 2 900 1 800 61 36
Jämtland/ Härjedalen 2 200 890 62 26
Jönköping 3 800 2 100 59 32
Kalmar 3 300 1 600 66 33
Kronoberg 2 300 1 400 57 35
Norrbotten 3 200 1 600 71 36
Skåne 11 100 8 400 61 46
Stockholm 12 400 8 300 52 35
Södermanland 2 900 1 500 63 32
Uppsala 3 200 2 500 61 47
Värmland 3 800 2 200 75 43
Västerbotten 3 800 2 700 66 47
Västernorrland 3 200 1 800 69 40
Västmanland 2 600 1 900 58 41
Västra Götaland 11 300 4 900 43 19
Örebro 3 400 2 500 60 43
Östergötland 4 900 2 500 62 32
Riket 90 400 54 000 58 35
Tabell 3. Vaccinationstäckningen per kön och totalt bland personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer som har hemtjänst med personlig omvårdnad. SNI5-kod: 88101. 5 maj.
PersonalkategoriMinst 1 dos, kvinnor (%)Minst 1 dos, män (%)Minst 1 dos, total (%)Färdigvaccinerade kvinnor (%)Färdigvaccinerade män (%)Färdigvaccinerade total (%)
Sjuksköterskor 75 78 76 52 51 52
Undersköterskor och vårdbiträden 53 43 51 24 18 23
Övrigt och uppgift saknas 35 28 33 11 8 10
Total 46 36 44 20 14 19
Tabell 4. Vaccinationstäckningen bland personal inom hemtjänst per region. Avrundade faktiska antal och procent. 5 maj.
RegionMinst 1 dos2 doserAndel som fått minst 1 dos (%)Andel färdigvaccinerade (%)
Blekinge 1 600 500 56 18
Dalarna 2 800 480 51 9
Gotland 330 260 56 44
Gävleborg 2 600 1 500 42 24
Halland 2 500 1 200 47 22
Jämtland/ Härjedalen 1 000 200 49 9
Jönköping 3 000 1 200 49 19
Kalmar 2 300 820 53 19
Kronoberg 1 000 400 47 19
Norrbotten 2 900 1 000 52 18
Skåne 8 400 3 700 47 21
Stockholm 7 400 4 400 38 22
Södermanland 2 500 760 47 14
Uppsala 2 200 850 38 15
Värmland 3 200 1 400 66 28
Västerbotten 2 400 830 42 15
Västernorrland 2 700 960 49 17
Västmanland 1 800 1 100 44 26
Västra Götaland 7 800 2 900 33 12
Örebro 2 100 1 300 45 28
Östergötland 3 300 1 200 48 18
Riket 64 000 26 800 44 19

Fas 2 för vaccinering

Personer 65 år och äldre

Alla personer som är 65 år och äldre, men inte redan har prioriterats på grund av boende på SÄBO eller för att de har hemtjänst, är först i fas 2 av prioritetsordningen. Det rekommenderas också att man bland dem vaccinerar de äldsta först.

Diagram 4. Vaccinationstäckning nationellt i procent per åldersgrupp från 65 år och uppåt. 5 maj.

Stapeldiagram som visar täckningen med en och två doser nationellt, i åldersgrupperna 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år samt 80 år och äldre. För dos ett så ser man en ökande täckningsgrad med stigande ålder från 79% i gruppen 65-69 år till 92% i gruppen 80 år och äldre. Täckningsgraden för dos två ligger betydligt lägre, från 5% till 61 %.

Tabell 5. Vaccinationstäckning i åldersgrupper 65 år och äldre, som inte har hemtjänst eller plats på SÄBO. 5 maj.
Region65-69 år, färdig-vaccinerade (%)65-69 år, minst 1 dos (%)70-74 år, färdig-vaccinerade (%)70-74 år, minst 1 dos (%)75-79 år, färdig-vaccinerade (%)75-79 år, minst 1 dos (%)80+ år, färdig-vaccinerade (%)80+ år, minst 1 dos (%)
Blekinge län 5 83 5 89 10 93 59 94
Dalarnas län 4 86 5 92 11 95 65 95
Gotlands län 9 68 11 85 37 93 89 95
Gävleborgs län 8 84 22 89 30 91 81 93
Hallands län 5 82 7 90 17 93 75 94
Jämtlands län 6 82 8 90 27 93 77 95
Jönköpings län 6 88 6 93 19 94 75 95
Kalmar län 6 84 7 90 20 92 61 94
Kronobergs län 5 85 4 89 10 92 50 93
Norrbottens län 4 86 4 89 6 92 47 94
Skåne län 5 76 5 85 17 90 56 91
Stockholms län 5 75 5 84 12 89 50 91
Södermanlands län 6 87 11 91 37 94 82 95
Uppsala län 7 88 8 92 14 94 65 95
Värmlands län 5 88 5 91 15 93 70 94
Västerbottens län 5 85 6 93 18 95 62 96
Västernorrlands län 5 85 6 89 18 92 57 93
Västmanlands län 7 86 6 90 10 94 67 94
Västra Götalands län 4 66 5 75 12 79 53 85
Örebro län 8 79 7 87 22 90 78 92
Östergötlands län 6 86 8 91 27 94 71 94
Totalt 5 79 6 86 16 90 61 92
Tabell 6. Vaccinationstäckning med minst 1 dos, i åldersgrupper 65 år och äldre som inte har hemtjänst eller plats på SÄBO. Redovisat per kön och region. Andelen i procent, avrundade faktiska siffror. 5 maj.
RegionKvinnor 65-69 årMän 65-69 årKvinnor 70-74 årMän 70-74 årKvinnor 75-79 årMän 75-79 årKvinnor 80+ årMän 80+ år
Blekinge län 83 82 90 89 93 94 93 95
Dalarnas län 87 86 92 92 94 95 94 96
Gotlands län 72 64 85 85 93 94 94 96
Gävleborgs län 84 83 89 89 91 91 93 93
Hallands län 83 82 90 90 93 93 94 95
Jämtlands län 84 81 90 89 93 94 95 95
Jönköpings län 88 87 93 93 95 94 94 96
Kalmar län 85 83 91 90 93 92 94 94
Kronobergs län 85 85 90 89 92 92 93 94
Norrbottens län 86 85 89 89 92 92 94 94
Skåne län 76 76 85 86 89 90 90 92
Stockholms län 75 74 84 84 89 90 90 92
Södermanlands län 88 86 91 90 94 94 94 96
Uppsala län 88 89 92 92 95 94 94 95
Värmlands län 88 88 91 90 93 93 94 94
Västerbottens län 87 83 93 92 95 95 96 96
Västernorrlands län 86 84 89 89 92 92 93 93
Västmanlands län 87 86 91 90 94 94 93 95
Västra Götalands län 67 65 75 76 79 79 85 85
Örebro län 81 78 88 87 90 90 92 93
Östergötlands län 87 86 92 90 94 94 94 94
Totalt 79 78 86 86 90 90 91 92

Personal inom somatisk slutenvård (sjukhuspersonal)

Personal inom vård och omsorg ingår i fas 2. I de flesta regioner har man i någon mån redan påbörjat vaccination av dessa och då främst inom akut- och intensivvård. SCB:s register som använts för att identifiera sjukhuspersonal, delar inte in personal per typ av klinik varför täckningen gäller all personal som arbetar på sjukhus. Dessutom är det svårt att via register säkert urskilja de som har patientnära arbetsuppgifter från de som inte har det. För mer specifika siffror hänvisas därför till regionerna.

Tabell 7. Vaccinationstäckning per kön och totalt bland personal avseende följande SNI5-kod: 86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus, per kön. 5 maj.
PersonalkategoriMinst 1 dos, kvinnor (%)Minst 1 dos, män (%)Minst 1 dos, total (%)Färdig-vaccinerade kvinnor (%)Färdig-vaccinerade män (%)Färdig-vaccinerade total (%)
Läkare 72 81 77 25 31 28
Sjuksköterskor 73 81 74 25 34 26
Undersköterskor och vårdbiträden 70 72 70 23 27 23
Kiropraktorer, naprapater, arbetsterapeuter, sjukgymnaster 68 71 68 16 21 16
Övrigt och uppgift saknas 46 40 45 9 8 9
Total 63 62 63 19 22 19
Tabell 8. Vaccinationstäckning per region bland personal i sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus. 5 maj.
RegionMinst 1 dos2 doserAndel som fått minst 1 dos (%)Andel färdig-vaccinerade (%)
Blekinge 2 600 720 64 18
Dalarna 4 600 740 72 12
Gotland 640 280 49 21
Gävleborg 4 200 1 000 73 17
Halland 4 200 470 66 7
Jämtland/ Härjedalen 1 700 170 70 7
Jönköping 3 900 910 55 13
Kalmar 3 900 1 200 74 23
Kronoberg 3 300 940 66 19
Norrbotten 3 500 170 63 3
Skåne 19 100 7 600 72 29
Stockholm 18 200 7 200 59 23
Södermanland 3 600 800 62 14
Uppsala 6 500 3 000 60 28
Värmland 4 300 720 76 13
Västerbotten 4 200 870 49 10
Västernorrland 3 100 1 000 61 19
Västmanland 3 900 730 64 12
Västra Götaland 19 200 7 400 58 22
Örebro 3 500 1 100 51 16
Östergötland 6 900 1 300 71 13
Riket 125 100 38 300 63 19

Personal inom LSS-vård

Personal som arbetar inom LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) ingår i fas 2. SCB:s register har använts för att identifiera personalen. Det är dock svårt att via register säkert urskilja de som har patientnära arbetsuppgifter från de som inte har det.

Tabell 9. Vaccinationstäckningen per kön och totalt bland personal inom boende/öppna insatser med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder (LSS-personal) SNI5-kod: 88102 samt 87201. 5 maj.
PersonalkategoriMinst 1 dos, kvinnor (%)Minst 1 dos, män (%)Minst 1 dos, total (%)Färdig-vaccinerade kvinnor (%)Färdig-vaccinerade män (%)Färdig-vaccinerade total (%)
Personliga assistenter 36 33 35 10 9 10
Sjuksköterskor 67 73 68 49 47 48
Skötare 51 45 49 18 17 18
Undersköterskor och vårdbiträden 48 42 47 22 17 21
Vårdare, boendestödjare 53 48 52 15 14 15
Övrigt och uppgift saknas 29 26 28 11 9 10
Total 42 37 41 13 11 13
Tabell 10. Vaccinationstäckningen bland personal inom boende/öppna insatser med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder (LSS-personal) SNI5-kod: 88102 samt 87201. 5 maj.
RegionMinst 1 dos2 doserAndel som fått minst 1 dos (%)Andel färdig-vaccinerade (%)
Blekinge 990 100 49 5
Dalarna 2 400 140 56 3
Gotland 480 110 46 11
Gävleborg 1 100 350 29 9
Halland 1 500 220 40 6
Jämtland 750 40 40 2
Jönköping 2 100 330 48 8
Kalmar 2 100 640 58 18
Kronoberg 1 400 230 55 9
Norrbotten 2 100 220 55 6
Skåne 7 300 1 200 42 7
Stockholm 11 300 7 400 44 29
Södermanland 2 000 440 45 10
Uppsala 1 000 340 20 7
Värmland 2 300 210 60 5
Västerbotten 1 400 480 29 10
Västernorrland 1 400 240 39 7
Västmanland 1 800 910 46 24
Västra Götaland 5 600 1 400 26 7
Örebro 2 300 1 300 46 26
Östergötland 2 800 570 44 9
Riket 54 100 16 900 41 13

Fas 3 för vaccinering

Personer med underliggande sjukdom

Personer från 18 till 65 år med underliggande sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 ingår i fas 3 i prioritetsordningen. Det är inte alldeles enkelt att identifiera individer med underliggande sjukdom. Patientregistret på Socialstyrelsen innehåller diagnoskoder för personer som vårdats inneliggande på sjukhus och de som haft besök på specialistmottagning på sjukhus. Däremot finns inte motsvarande data på nationell nivå för personer som enbart gått på mottagningar utanför sjukhus. Nedanstående täckningssiffror bygger därför enbart på data om personer som vårdats på sjukhus för sin diagnos, antingen som inneliggande eller på mottagning. För hela gruppen har redan 40 procent hunnit få minst en dos och 11 procent två. När man tittar på gruppen i ålderskategorier syns tydligt att de äldsta prioriterats först.

Tabell 11. Vaccinationstäckning bland personer 18 till 65 år med riskdiagnoser, per riskgrupp 12 maj.
RiskgruppMinst 1 dos %2 doser %
Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck). 46 9
Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma 23 6
Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder) 33 12
Kronisk lever- eller njursvikt 26 9
Diabetes typ 1 och typ 2 46 8
Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling 42 11
Downs syndrom 80 45
Två eller flera diagnoser i riskgrupp 42 12
  • Totalt har 40 % fått minst en dos och 11 % fått 2 doser
Tabell 12. Vaccinationstäckning bland personer 18 till 65 år med riskdiagnoser, per åldersindelning 12 maj.
ÅldersgruppMinst 1 dos %2 doser %
18-44 24 8
45-54 35 10
55-64 59 14
  • Totalt har 40 % fått minst en dos och 11 % fått 2 doser

Läs mer