MAJ

 • 27 maj
  Omställning i samverkan med hälsa som strategi

  På konferensen presenterar Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Folkhälsomyndigheten konsekvenserna av covid-19-pandemin för folkhälsan och vad vi kan ta med oss in i framtiden.

JUNI

 • 3 jun
  Ett jämlikt och hälsosamt samhälle

  Folkhälsomyndigheten, Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden arrangerar tillsammans en konferens på temat "Så kan ett hälsofrämjande och förebyggande arbete bli framgångsrikt".

 • 9 jun
  Informationsträff om statsbidrag

  En träff som riktar sig till samtliga organisationer som kan söka statsbidrag hos oss. Information om vår nya organisation samt statsbidrag 2022.

SEPTEMBER

 • 10 sep
  Livsavgörande samverkan

  Under den Suicidpreventiva dagen 2021 lyfter vi nya perspektiv och ny kunskap från olika verksamhetsområden, med fokus på samverkan mellan olika aktörer och professioner.