I mars 2021 överlämnade regeringen sitt förslag till en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 till riksdagen. Riksdagen väntas fatta beslut om propositionen i juni 2021.

Regeringen föreslår en reviderad mål- och uppföljningsstruktur som består av ett övergripande mål och sju mål med prioriterade insatsområden som anger inriktningen för ANDTS-arbetet.

Det övergripande målet föreslås vara: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.

Enligt propositionen skulle en förnyad ANDTS-strategi omfatta, utöver alkohol, narkotika, dopning och tobak, även spel om pengar och narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel. Begreppet tobak utvidgas till att omfatta både tobaks- och nikotinprodukter.

Folkhälsomyndigheten får fortsatt uppdrag att stödja genomförandet av den nya ANDTS-strategin.

Inför förnyad ANDTS-strategi 2021-2025

I filmen nedan presenterar socialminister Lena Hallengren strategins inriktning. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell talar om respektive myndighetens arbete med ANDTS-strategin.