Syftet med befolkningsstudien är att stärka kunskapen om spelande och spelandets betydelse för människors hälsa.

Swelogs består av två separata studier

Swelogs longitudinella studie 2008-2014

Swelogs 2015 och 2018

Så här redovisar vi resultaten

Resultat från den senaste datainsamlingen finns på www.spelprevention.se. Det kommer också att redovisas i en sammanfattande rapport där resultat från den longitudinella studien samt mätningarna 2015 och 2018 finns med. Rapporten publiceras under 2020.

Fakta 2018

 • Andelen som spelat senaste året var 58 procent, oförändrat från 2015
 • 236 000 personer (2,9 procent) hade viss risk för spelproblem
 • 56 000 personer (0,7 procent) hade förhöjd risk för spelproblem
 • 45 000 personer (0,6 procent) hade spelproblem
 • Viss risk och förhöjd risk hade minskat, medan spelproblemen ökat.

Fakta 2015

 • 322 000 personer hade viss risk att utveckla spelproblem
 • 134 000 personer hade ett problemspelande
  – bland dessa fanns 31 000 personer som hade spelproblem
 • 171 000 personer levde med någon som hade ett problemspelande
  – av dessa var 82 000 barn.

Utvecklingen 2008–2015

 • Färre spelar om pengar men omsättningen ökar.
 • Internetspelandet ökar.
 • Nya spelformer, främst på internet, ändrar spelmönstren.
 • Spelproblemen minskar bland minderåriga och unga män men ökar bland män i åldrarna 25–44 och kvinnor mellan 45 och 64 år.
 • Andelen med problemspelande är oförändrad men antalet personer med allvarliga spelproblem ökar.