Del 1 (35 min)

Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten, inleder dagen och Curt Hagquist, Karlstad universitet, pratar om bland annat trender i Sverige och sociodemografiska skillnader.

Del 2 (16 min)

Peter Salmi, Socialstyrelsen, presenterar utvecklingen av barns och ungas psykiska hälsa över tid baserat på vård- och läkemedelsstatistik.

Del 3 (50 min)

Paneldiskussion med representanter från bland andra Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (dåvarande SKL), BRIS, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor samt Folkhälsomyndigheten.