Folkhälsomyndigheten arrangerar en seminarieserie i afternoon tea-anda kring ökningen av barns och ungas självrapporterade psykiska ohälsa och tänkbara orsaker till detta.

Del 1 (70 min)

Johanna Ahnquist, Folkhälsomyndigheten, inleder dagen.
Ulf Dalquist, Statens medieråd presenterar utvecklingen av barns och ungas medievanor över tid.

Nadja Trygg, Folkhälsomyndigheten berättar om vad forskningen säger om sambandet mellan barns och ungas medieanvändning, psykiska ohälsa och sociala relationer.

Sara Thomée, Göteborgs universitet avslutar med att berätta om sin forskning om unga vuxnas medieanvändning och dess samband med stress och sömnsvårigheter.

Del 2 (37 min)

Paneldiskussion med föreläsare och publik.