Detta seminarium är en del i en seminarieserie i afternoon tea-anda kring ökningen av barns och ungas självrapporterade psykiska ohälsa och tänkbara orsaker till detta.

Medverkade gjorde bland andra Tiina Ekman, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens välfärdscenter, Curt Hagquist, Karlstads universitet samt Anton Lager, Stockholms läns landsting.

Del 1 (26 min)

Johanna Ahnquist, Folkhälsomyndigheten, berättar om bakgrunden till myndighetens seminarieserie. Curt Hagquist, Karlstad universitet, presenterar resultat från Värmlandsstudien som handlar om hur niornas gymnasieval hänger ihop med deras psykiska hälsa och levnadsvanor.

Del 2 (19 min)

Anton Lager, Stockholms läns landsting, visar hur många barn och ungdomar som faller ifrån vid övergången mellan grund- och gymnasieskola samt mellan gymnasium och högre studier/arbete. Anton visar även hur arbetskraftsdeltagandet och arbetslösheten har sett ut bland unga de senaste decennierna.

Del 3 (20 min)

Tiina Ekman, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, presenterar samband mellan arbetslöshet, psykisk hälsa och framtidstro, respektive ekonomisk situation och psykisk hälsa hos unga 2013.

Del 4 (25 min)

Lidija Kolouh-Söderlund, Nordens välfärdscenter, presenterar resultat från Unga in i Norden, framför allt med fokus på UVAS i de olika länderna, hur gruppen är sammansatt, hur de mår med mera.

Del 5 (43 min)

Avslutande diskussion med föreläsare och publik under ledning av moderator Ted Bergdahl.