Detta nordiska seminarium är en del i en seminarieserie i afternoon tea-anda kring ökningen av barns och ungas självrapporterade psykiska ohälsa och tänkbara orsaker till detta.

Medverkade gjorde bland andra Jo Inchley, internationell koordinator för studien Skolbarns hälsovanor, Skottland, Kerstin Evelius, Socialdepartementet samt företrädare för studien Skolbarns hälsovanor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Film 1

Petra Löfstedt, Folkhälsomyndigheten, berättar om bakgrunden till myndighetens seminarieserie. Kerstin Evelius, Socialdepartementet, berättar om regeringens politik för att främja psykisk hälsa.

Film 2

Joanna Inchley, internationell koordinator för studien Skolbarns hälsovanor, berättar om de internationella resultaten från studien 2013/14 där drygt 40 länder i Europa och Nordamerika medverkade.

Film 3

Företrädare för Skolbarns hälsovanor i Norge, Danmark, Finland och Sverige presenterar utvecklingen av psykisk hälsa bland tonåringar i sina respektive länder.

Film 4

Paneldiskussion, ledd av Sven Bremberg, kring varför tonåringar i Sverige tycks ha sämre psykisk hälsa än tonåringar i övriga Norden.