Detta seminarium är en del i en seminarieserie i afternoon tea-anda kring ökningen av barns och ungas självrapporterade psykiska ohälsa och tänkbara orsaker till detta.

Medverkade gjorde bland andra professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, professor Bitte Modin, CHESS samt Petra Löfstedt, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Del 1 (16 min)

Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten berättar om bakgrunden till myndighetens seminarieserie. Petra Löfstedt, Folkhälsomyndigheten presenterar nya resultat från studien Skolbarns hälsovanor.

Del 2 (38 min)

Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet berättar resultat från en longitudinell individstudie om skolkrav, stress och psykisk ohälsa. Studien har genomförts på skolor i Göteborg, årskurs 6 till årskurs 9.

Del 3 (48 min)

Bitte Modin, CHESS redogör resultat från en studie på Stockholms skolor där man tittat närmare på lärarnas situation och kopplingen till elevernas välbefinnande och hälsa.

Del 4 (37 min)

Avslutande diskussion med föreläsare och publik under ledning av moderator Ted Bergdahl.