Presentation

Informationsträff om statsbidrag 9 juni (PDF, 518 kB)

Filmer

Inledning av informationsträffen: https://vimeo.com/566670120/1c264f3e0e

Information om aktuella utlysningar och enheten: https://vimeo.com/566670389/241123ad18

LFA metoden: https://vimeo.com/566670601/e9fd263474