Denna blankett kan användas av regionerna i samband med vaccinationen mot covid-19. Den kan fyllas i på skärm och skrivas ut på papper.

Svensk version: Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19
Via länken finns även affischen att ladda ned på andra språk.