Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:34

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Beslutade: 28 april 2021

Gäller från och med: 3 maj 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2020:37

Konsoliderad version: HSLF-FS-2020:37 (PDF, 217 kB)