Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:46

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Beslutade: 24 maj 2021

Gäller från och med: 1 juni 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2020:37

Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:37 (PDF, 200 kB)