I denna revidering (fem) finns samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, samt annan relevant information rörande influensa. Förändringar vid denna revision inkluderar influensavaccination av vård och omsorgspersonal samt högdosvaccin för personer 65 år och äldre. Rekommendationen är även justerad kring vaccininnehåll då samtliga influensavacciner nu tillgängliga i Sverige är tetravalenta.

Rekommendationerna vänder sig framför allt till smittskyddsenheterna och hälso- och sjukvårdspersonal och är ett underlag för planering inom landsting/regioner.