Allmänna råd för allmänheten – sammanfattning

Detta är en sammanfattning av föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. De nya allmänna råden trädde i kraft den 1 juli 2021. Smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer.

Affischen som riktar sig till allmänheten, ger tips om hur man hjälper till att bromsa smitta. Den kan skrivas ut och sättas upp på lämpligt ställe eller distribueras vidare.

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och detta är några viktiga saker som alla kan göra.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller tills vidare.

Engelsk version av denna publikation

Läs mer