graphic symbols for recommendations

Podróże do Szwecji w czasie pandemii Covid-19

Poniżej przedstawiamy informacje ze szwedzkich urzędów na temat Covid-19, które mogą być niezbędne przed podróżą do Szwecji, krisinformation.se.

Zachowaj odległość

Zachowaj odpowiednią odległość od innych osób, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, oraz unikaj zatłoczonych miejsc.

Zalecenie obowiązuje we wszystkich sytuacjach i oznacza, na przykład, że należy robić zakupy samemu, unikać spotkań towarzyskich poza osobami z najbliższego otoczenia, pracować z domu i unikać transportu publicznego, jeśli nie jest to konieczne.

Zostań w domu i wykonaj test, nawet gdy masz łagodne objawy

Dzieci i dorośli, którzy czują się chorzy, powinni pozostać w domu i nie iść do pracy, szkoły, przedszkola i na inne zajęcia. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy objawy są łagodne. Powinieneś także poddać się testowi i unikać kontaktu z innymi.

Pracuj w domu

Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego (Folkhälsomyndigheten) zaleca wszystkim, którzy mogą, pracę w domu. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą o możliwościach pracy w domu. Ważne jest, aby pracodawca odpowiadał za środowisko pracy, nawet przy pracy w domu.

Ogranicz kontakty, unikaj bliskich kontaktów

Ryzyko zakażenia się covid-19 i rozprzestrzeniania się infekcji jest tym większe, im więcej spotykasz ludzi. Ogranicz swoje kontakty i spotykaj się tylko z osobami, z którymi mieszkasz, lub tylko z kilkoma przyjaciółmi lub osobami bliskimi spoza gospodarstwa domowego.

Jeśli to możliwe, spędzaj czas na świeżym powietrzu i zachowuj jak największą odległość od innych osób.

Zaszczep się, gdy będzie to możliwe

Szczepienie zmniejsza ryzyko poważnego zachorowania lub śmierci z powodu covid-19. Każdej osobie powyżej 18 roku życia zostanie zaoferowana szczepionka. Informacje na temat szczepień są dostępne na stronie internetowej Szwedzkiej Agencji Zdrowia Publicznego. Szczepienie jest dobrowolne, ale Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego zaleca, aby każdy wyraził zgodę na szczepienie. Na stronie internetowej 1177.se możesz przeczytać o tym, jak organizowane są szczepienia w miejscu Twojego zamieszkania.

Często myj ręce

Substancje zakaźne łatwo przylegają do dłoni. Mogą się dalej rozprzestrzeniać, gdy na przykład weźmiesz kogoś za rękę. Dlatego często myj ręce mydłem i ciepłą wodą, przez
co najmniej 20 sekund.

Zawsze myj ręce,

  • gdy wracasz do domu lub przychodzisz do pracy
  • gdy byłeś/byłaś poza mieszkaniem
  • przed posiłkami
  • przy przygotowywaniu posiłków
  • po wizycie w toalecie.

Środek do dezynfekcji rąk (lub inny równoważny środek dezynfekujący) może być rozwiązaniem alternatywnym, gdy nie ma możliwości umycia rąk.

Należy również unikać dotykania oczu, nosa i ust, aby zapobiec przedostawaniu się substancjom zakaźnym do błon śluzowych. Ważne jest również, aby kaszleć i kichać w zgięcie łokcia lub w papierową chusteczkę.

Zachowuj zawsze środki ostrożności przed zakażeniem

Masz obowiązek zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby chronić siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się covid-19. Przemyśl samemu, jak uniknąć zakażenia, jak zachować odległość i jak uniknąć zakażania innych. Musisz okazywać szacunek swoim bliźnim. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z grup ryzyka.