Om coronavirus och smitta

 • Virus kan göra folk sjuka. Sjukdomen covid-19 orsakas av ett nytt virus som tillhör familjen coronavirus. Om du blir smittad av det nya coronaviruset kan du få sjukdomen covid-19.

  Virus är så små att vi inte kan se dem med ögat. Uppförstorat i mikroskop ser man att coronaviruset har små piggar på sig, som en kungakrona. Corona betyder krona på latin, därför kallas det för coronavirus men heter egentligen SARS-CoV-2.

  Uppdaterad: 2021-07-06 10:37

  Direktlänk till frågan
 • Covid-19 är namnet på sjukdomen som man får av det nya coronaviruset.

  Uppdaterad: 2020-04-17 19:36

  Direktlänk till frågan
 • Viruset smittar genom små och stora droppar från luftvägarna. Det betyder att det oftast smittar genom små och stora droppar som sprids i luften när en smittad person nyser eller hostar. Även personer som bär på viruset utan att känna sig sjuka kan smitta.

  Uppdaterad: 2021-06-21 16:15

  Direktlänk till frågan
 • Det nya coronaviruset är smittsamt. Viruset är i första hand farligt för de som är äldre och de riktigt gamla kan bli så svårt sjuka att de till och med dör av viruset. Det är också farligt för de som har andra sjukdomar och därför är extra känsliga för detta virus. För de flesta andra som blir smittade ger viruset en vanlig eller jobbig förkylning och ibland får man feber. De som blir väldigt sjuka kan få bra hjälp på sjukhus och de allra flesta blir friska.

  Uppdaterad: 2021-08-31 12:48

  Direktlänk till frågan
 • Det finns ingen medicin mot coronavirus ännu. Men om man blir väldigt sjuk och hamnar på sjukhus kan man få hjälp. Om man har svårt att andas kan man till exempel få syrgas. Forskare över hela världen jobbar med att hitta en medicin som fungerar mot coronavirus.

  Det finns vaccin mot covid-19.

  Uppdaterad: 2020-04-17 19:39

  Direktlänk till frågan
 • Ja, det finns vaccin mot covid-19. Forskare har tagit fram flera olika sorters vacciner. Alla vacciner har testats på många människor och därför vet man att alla vacciner fungerar bra och är säkra.

  Alla som är över 16 år (födda 2005 och tidigare) kan vaccinera sig. I vissa andra länder vaccineras barn om de är 12 år eller äldre. En del barn i Sverige med särskilda sjukdomar kan vaccinera sig mot covid-19. Barn blir inte lika sjuka av covid-19 som vuxna, därför är det viktigast att vuxna vaccinerar sig först.

  Uppdaterad: 2021-06-28 16:16

  Direktlänk till frågan
 • Alla vaccin mot covid-19 som man vaccinerar med i Sverige har testats på många människor innan de har blivit godkända. Vacciner som är godkända skyddar bra mot covid-19 och ger få andra problem, så kallade biverkningar. Man kan få ont i armen och vissa kan få lite feber eller sjukdomskänsla. Allvarliga biverkningar är väldigt ovanliga. Det är viktigt att ta vaccin för att undvika att bli sjuk i covid-19 och för att vi ska kunna leva mer som vanligt igen.

  Uppdaterad: 2021-06-28 16:18

  Direktlänk till frågan
 • De flesta kan bli smittade av coronavirus, även barn. Barn som smittas blir ofta bara lite förkylda och behöver vila. Få barn blir allvarligt sjuka.

  Uppdaterad: 2020-11-24 16:39

  Direktlänk till frågan
 • Om du har något av symtomen nedan kan det vara tecken på att du har covid-19.

  • hosta
  • feber
  • halsont
  • svårt att andas (prata alltid med en vuxen vid andningsbesvär, som kan hjälpa dig att kontakta sjukvården)
  • ont i musklerna
  • rinnsnuva eller täppt i näsan
  • huvudvärk

  Ibland kan barn också få symtom som magbesvär i form av diarré och kräkningar. Det är bra att veta att barn och unga vanligtvis inte blir lika sjuka som vuxna kan bli. Vissa personer kan vara smittade utan att märka av det.

  Känner du dig sjuk eller vet att du varit nära någon som är sjuk kan du behöva testa dig för att se om du är smittad. Läs mer under frågorna som handlar om testning.

  Måste jag testa mig om jag känner mig sjuk?

  Uppdaterad: 2021-07-06 10:39

  Direktlänk till frågan
  • Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Berätta för någon vuxen om du inte mår bra.
  • Om du nyser eller hostar, gör det i armvecket.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Du kan också använda handsprit.
  • Om du träffar människor du inte känner är det bra att hålla avstånd till dem.
  • Det är bra att träffas utomhus och i mindre grupper.

  Uppdaterad: 2021-07-06 10:33

  Direktlänk till frågan
 • När man tvättar händerna noga en längre stund med tvål så dödar man viruset. Då minskar man risken att bli sjuk och att smitta andra. Om det inte finns tvål och vatten så är handsprit också jättebra.

  Uppdaterad: 2020-04-17 19:38

  Direktlänk till frågan
 • Det är ingen som vet när eller om coronaviruset försvinner. Men det kommer inte påverka oss och samhället så här för alltid. Hela världen jobbar hårt med att få stopp på smittan. Vaccinationer kommer att hjälpa till att minska coronaviruset i samhället, men kan inte ta bort det helt.

  Uppdaterad: 2021-05-25 13:05

  Direktlänk till frågan

Testning

 • Det beror på hur gammal du är och på vilket sätt du är sjuk.

  Om du går i förskoleklass, grundskola eller är i gymnasieålder bör du testa dig om du känner dig sjuk och har något eller några av symtomen på covid-19. Du kan också behöva testa dig om en nära kompis eller klasskamrat har covid-19, även om du känner dig frisk.

  De minsta barnen (förskoleålder) är oftare förkylda än äldre barn och vuxna. Då kan det vara svårare att avgöra om de barnen ska testas. För små barn kan det också vara obehagligt med testningen. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan provtagning. Om många är sjuka på en viss förskola eller i ett särskilt område kan det bli så att även yngre barn behöver testas för covid-19 för att stoppa smittan.

  En viktig anledning till att man testar skolbarn är att det är viktigt för barn och unga att gå i skolan och vara med i aktiviteter för att må bra. Om provet visar att man inte har covid-19 kan man snabbare återgå till att ”leva som vanligt.” En annan anledning till att man testar barn är att man kan stoppa spridningen av sjukdomen snabbare genom att hitta de som är sjuka.

  Hur vet jag om jag blivit smittad?

  Uppdaterad: 2021-08-31 12:48

  Direktlänk till frågan
 • Testet tas oftast med hjälp av en särskild provtagningspinne. Man för in provtagningspinnen i näsa, mun och hals så att celler från slemhinnan kan fastna på pinnen. I ett laboratorium tittar man efter virus i cellerna som är ett tecken på att man är sjuk.

  Vissa tycker att det är obehagligt att ta testet men det brukar inte göra ont. Beroende på var du bor finns det olika platser där man kan ta sådana här test. Prata med en vuxen så att du får hjälp med att boka ett sådant test.

  Är du över 13 år och har bank-ID kan du boka test själv. Har du inte bank-ID behöver du hjälp av vårdnadshavare att beställa ett test. Är du över 16 år kan du ta ett sådant test på dig själv, antingen hemma eller på en plats som du blir hänvisad till då du bokar testet. Om testet ska tas hemma kommer det skickas hem till dig eller så får du hämta ut det. Testet återlämnas sedan genom att det hämtas eller att du lämnar in det på samma ställe som du fick det. Det kallas egenprovtagning och provet tas från näsa, mun och hals med speciella provtagningspinnar som skickas med.

  Du får svar efter någon eller några dagar. Om testet visar att du har covid-19 får du information från vården vad du ska göra. Har det gått sju dagar sedan du blev sjuk och febern har varit borta minst två dagar kan du oftast gå tillbaka till skolan, om du känner dig pigg för övrigt.

  Uppdaterad: 2021-06-21 16:25

  Direktlänk till frågan

Oro

Föräldrar

 • I tider av oro och osäkerhet påverkas barn på olika sätt. Barn kan vara oroliga för olika saker – att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är viktigt att vuxna ger barn trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om barn vill prata om det som händer i vårt samhälle.

  Att prata med barn om det nya coronaviruset

  • Var lyhörd och uppmärksam på barnet
   Utgå alltid från barnets tankar och funderingar. Lyssna och ställ frågor.
  • Informera lagom mycket
   Olika barn behöver olika mycket information. Ge ärliga svar på barnets frågor och var tydlig med att du som vuxen har och tar ett ansvar.
  • Lugna barnets eventuella oro
   Barns oro kan ta sig olika uttryck. Stärk barnets känsla av trygghet genom att ta reda på vad barnet tänker på. Svara på barnets frågor men hjälp också barnet att släppa tankar som oroar.
  • Våga prata om jobbiga saker
   Bemöt det som barnet är orolig över kan hända. Våga prata om det som är svårt även om du inte har alla svar på barnets funderingar.
  • Var trygg inför barnet
   Ta hand om dig själv och din egen eventuella oro så den inte överförs till barnet. Barn påverkas av vuxnas oro.
  • Ge barnet hopp
   Det är viktigt att berätta att det snart kommer att bli bättre. Det finns många vuxna som tar ansvar för att hitta lösningar som gör allt bra igen.
  • Och kom ihåg
   Uppmuntra till lek. Gör roliga saker ihop och uppmuntra leken. Även barn behöver en paus från det som pågår just nu. Behåll vardagliga rutiner. Försök göra tillvaron så vanlig som möjligt för barnet.

  Läs mer om vad du kan tänka på när du pratar med barn om coronaviruset:

  Att prata med barn om coronaviruset (BRIS)

  Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset (Rädda barnen)

  Små barn och oro för coronavirus (BVC-podden)

  Möta barn och elevers oro (Skolverket.se)

  Uppdaterad: 2020-05-26 11:03

  Direktlänk till frågan

Övriga frågor

 • För att minska spridningen av coronaviruset har en del elever i grundskolan och gymnasiet haft undervisning på distans i perioder. Men från och med hösten ska skolor ge all undervisning på plats, så kallad närundervisning. Att ha undervisning på plats i skolan är det bästa för de allra flesta elever. Det gör det också enklare att träffa lärare och klasskamrater. Alla som arbetar med skolan och med att bromsa spridningen av coronaviruset gör allt de kan för att barn ska kunna ha undervisning på plats i skolan.

  Det är fortfarande mycket viktigt att bromsa spridningen av covid-19. Det kan alla hjälpa till med på olika sätt.

  Till exempel genom att:

  • Vuxna och barn som blir sjuka med snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på covid-19 stannar hemma för att inte smitta andra.
  • Skolorna arbetar för att minska risken för smittspridning i skolan.
  • De som kan vaccinerar sig mot covid-19. Då skyddar de både sig själva och andra mot sjukdom.

  Det kan uppstå situationer där det sprids så mycket smitta att du som skolelev kan behöva stanna hemma från skolan även om du inte själv är sjuk. Men det ska vara så kort tid som möjligt och bara om det inte går att hejda smittan på något annat sätt.

  Uppdaterad: 2021-08-27 14:09

  Direktlänk till frågan
 • Att plana ut kurvan handlar om att man inte vill att för många ska bli sjuka samtidigt. Då finns det en risk att sjukvården inte hinner med alla som är sjuka av covid-19 eller av andra sjukdomar. Om det går att sprida ut antalet sjuka på längre tid så räcker sjukhusen till för både de som är sjuka av covid-19 men också av andra sjukdomar. Alla rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger handlar om att just plana ut kurvan.

  Med andra ord handlar det om att försöka kontrollera smittan av viruset. Det kan man göra genom bra hygienåtgärder som att tvätta händerna ofta och att man stannar hemma om man känner sig sjuk. Det kan man också göra genom att hålla avstånd till varandra, både inom- och utomhus, och genom att skjuta upp större aktiviteter och kalas där man annars umgås flera stycken och tätt inpå varandra.

  Uppdaterad: 2020-04-17 19:52

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndighetens uppgift är att arbeta för en god och jämlik folkhälsa i Sverige. Det betyder att Sveriges befolkning ska må bra, ha en god hälsa och att alla har samma rätt till att må bra. Det finns olika områden inom folkhälsoarbetet, till exempel arbetar vi med tobak, alkohol, psykisk hälsa och vaccinationer. På Folkhälsomyndigheten finns också laboratorier och personer som arbetar med smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten utgör en viktig del i Sveriges beredskap vid extrema händelser, tillsammans med regeringen och andra myndigheter. Därför arbetar vi nu med coronapandemin. På Folkhälsomyndigheten finns många experter som behövs i detta arbete.

  Uppdaterad: 2020-04-17 19:53

  Direktlänk till frågan
 • Det är ingen som vet när eller om coronaviruset försvinner. Men det kommer inte påverka oss och samhället så här för alltid. Hela världen jobbar hårt med att få stopp på smittan just nu. Nu finns det vaccin som kommer att kunna minska smittan. Det går olika fort med vaccinationer i olika länder. Så småningom blir inte lika många sjuka och då kan vi börja träffas och göra vanliga saker igen.

  Uppdaterad: 2021-08-31 12:50

  Direktlänk till frågan
 • För att minska risken att covid-19 sprids är det bra att leka med färre kompisar än vanligt och inte i så stora grupper. Det är bättre att träffa de du brukar träffa, som dina klasskamrater. Ni ska försöka hålla avstånd till varandra och det är bättre att leka utomhus än inomhus.

  Uppdaterad: 2021-05-21 14:23

  Direktlänk till frågan
 • Även om man går i skola på distans, eller om man stannar hemma mer än vanligt just nu, är det bra att hålla sina rutiner. Försök att prata med en vuxen om hur du kan få in mer rörelse varje dag och om vilken mat ni ska äta och ha hemma. Man mår bättre i både kroppen och i tankarna av att röra sig och äta bra. Här kommer några tips:

  • Försök att äta och sova på samma tider som vanligt.
  • Om ni är flera hemma samtidigt kan ni hjälpas åt att planera vad ni ska äta och hur ni ska röra på er. För vissa kan det vara bra att göra en detaljerad plan för hur hela veckan ska se ut.
  • Försök att ta korta pauser under hela dagen så att du inte sitter stilla för länge.
  • Frukt och grönsaker är bra att äta som mellanmål, och drick vatten om du är törstig.
  • Om du inte längre kan gå till din vanliga träning eller aktivitet – försök att komma på alternativ. Finns det något annat du kan göra istället?
  • Vi rör oss mer när vi är utomhus, så försök att gå ut varje dag. Promenera eller spring, gå i trappor eller kliv upp och ner på stenar, murar eller stockar.
  • Om du hellre rör på dig inomhus finns det olika träningsvideos på nätet eller träningsappar som du kan ta del av.

  Uppdaterad: 2020-04-17 19:55

  Direktlänk till frågan