• För att minska spridningen av viruset används olika åtgärder som begränsar kontakten mellan människor. Därför uppmanar vi de som kan att arbeta hemifrån, undvika resor och folksamlingar. Äldre uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra och att stanna hemma om det är möjligt.

  När vi minskar fysisk kontakt med andra kan det leda till att vi känner oss ensamma, nedstämda eller oroliga. Vi kan också känna oss oroliga och rädda för att bli smittade av viruset eller att någon av våra närstående ska smittas. Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig, kan hos många skapa oro och frustration och känslorna förstärks ofta av att vi inte vet hur situationen kommer att utvecklas. Då är det bra att komma ihåg att situationen är övergående.

  Oro behöver inte bara vara negativt. Oron kan få oss att bli mer vaksamma så att vi lättare kan ta till oss information och rekommendationer. Det kan till exempel handla om att vi tänker till en extra gång innan vi besöker en äldre släkting, att vi är mer uppmärksamma på symptom och väljer att stanna hemma när vi känner oss sjuka.

  Uppdaterad: 2020-03-30 14:03

  Direktlänk till frågan
 • Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset, finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress.

  • Det är ofta bra att sätta ord på sin oro. Försök att hålla kontakten med andra genom telefon eller videosamtal. Ring någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.
  • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. Stig upp i vanlig tid på morgonen, ät bra och rör på dig. Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv.
  • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av. Att erbjuda andra hjälp kan också göra att man mår bättre.
  • Undvik att använda alkohol, droger och andra substanser för att hantera dina känslor. Om oron känns överväldigande, kontakta 1177 eller stöd via telefon, chatt och mejl.
  • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier. Försök att undvika att titta eller lyssna på nyheter innan du ska sova.
  • Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din information om covid-19 från tillförlitliga källor. Utgå från folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se. Tänk också på vilken information du delar vidare.
  • Kom ihåg att situationen kommer att gå över.

  Här hittar du vanliga frågor och svar om covid-19

  Stödlinjer via telefon, chatt och mejl (1177)

  Stödlinjer för dig som är barn eller ungdom (UMO)

  Äldrelinjen (MIND)

  Om oro, och tips för att hantera den (1177)

  Om nedstämdhet, och tips för att hantera den (1177)

  Uppdaterad: 2020-03-30 14:06

  Direktlänk till frågan
 • Det är ofta bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl. Hit kan du vända dig om du mår dåligt och behöver prata om din ångest eller oro.

  Stödlinjer via telefon, chatt och mejl (1177)

  Stödlinjer för dig som är barn eller ungdom (UMO)

  Äldrelinjen (MIND)

  Uppdaterad: 2020-03-30 14:11

  Direktlänk till frågan
 • För dig som upplever psykiska besvär eller har en psykiatrisk diagnos kan utbrottet av covid-19 vara extra utmanande. Det är viktigt att du tar hand om din hälsa.

  • Om du går i behandling, fortsätt att hålla kontakten med din mottagning. Din behandling kan behöva anpassas efter det rådande läget, exempelvis genom ändrade upplägg eller att besök sker över telefon/video. Avsluta inte en pågående behandling utan att rådgöra med din vårdgivare först.
  • Om du inte har en pågående kontakt, men är i behov av vård, kan du kontakta din ordinarie vårdgivare. Du som söker vård för första gången kan vända dig till 1177 Vårdguiden för rådgivning eller kontakta din vårdcentral. Det finns också möjlighet att kontakta vårdcentraler digitalt.
  • Flera vårdgivare har utformat generella råd till sina patienter. Exempelvis informerar Region Stockholm sina patienter med följande krisstöd och råd. Genom att kontakta 1177 digitalt eller per telefon kan du få mer information.

  Uppdaterad: 2020-04-09 12:04

  Direktlänk till frågan
 • I tider av oro och osäkerhet påverkas barn på olika sätt. Barn kan vara oroliga för olika saker – att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är viktigt att vuxna ger barn trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om barn vill prata om det som händer i vårt samhälle.

  Att prata med barn om det nya coronaviruset

  • Var lyhörd och uppmärksam på barnet
   Utgå alltid från barnets tankar och funderingar. Lyssna och ställ frågor.
  • Informera lagom mycket
   Olika barn behöver olika mycket information. Ge ärliga svar på barnets frågor och var tydlig med att du som vuxen har och tar ett ansvar.
  • Lugna barnets eventuella oro
   Barns oro kan ta sig olika uttryck. Stärk barnets känsla av trygghet genom att ta reda på vad barnet tänker på. Svara på barnets frågor men hjälp också barnet att släppa tankar som oroar.
  • Våga prata om jobbiga saker
   Bemöt det som barnet är orolig över kan hända. Våga prata om det som är svårt även om du inte har alla svar på barnets funderingar.
  • Var trygg inför barnet
   Ta hand om dig själv och din egen eventuella oro så den inte överförs till barnet. Barn påverkas av vuxnas oro.
  • Ge barnet hopp
   Det är viktigt att berätta att det snart kommer att bli bättre. Det finns många vuxna som tar ansvar för att hitta lösningar som gör allt bra igen.
  • Och kom ihåg
   Uppmuntra till lek. Gör roliga saker ihop och uppmuntra leken. Även barn behöver en paus från det som pågår just nu. Behåll vardagliga rutiner. Försök göra tillvaron så vanlig som möjligt för barnet.

  Läs mer om vad du kan tänka på när du pratar med barn om coronaviruset:

  Att prata med barn om coronaviruset (BRIS)

  Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset (Rädda barnen)

  Uppdaterad: 2020-05-26 10:56

  Direktlänk till frågan
 • Om någon i din familj, dina vänner eller närstående är oroliga kan du stötta dem genom att:

  • hålla kontakten och erbjuda dig att lyssna
  • föreslå en aktivitet som personen tycker om
  • hjälpa till med praktiska saker
  • fråga hur personen mår och lyssna utan att döma

  Om du tror att personen behöver mer stöd och hjälp än vad du själv kan erbjuda, hjälp gärna personen att hitta rätt stöd.

  Frågor om hälsa och vård – ring 1177 eller besök 1177.se

  Stödlinjer via telefon, chatt och mejl (1177)

  Stödlinjer för dig som är barn eller ungdom (UMO)

  Äldrelinjen (MIND)

  Att prata med barn om coronaviruset (BRIS)

  Uppdaterad: 2020-03-30 14:16

  Direktlänk till frågan