Information in English for those travelling to Sweden.

Regeringen har sedan tidigare beslutat om ett inreseförbud för utländska medborgare från, i huvudsak, länder utanför EU. Regeringen skärper nu inresebestämmelserna för utländska medborgare ytterligare. Även medborgare inom EU (med vissa undantag) måste visa upp ett negativt covid-19-test.

Dessutom bör alla följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att testa sig direkt efter ankomsten till Sverige samt ytterligare en gång efter fem dagar. Under den här tiden bör man även isolera sig och undvika nära kontakter i sju dagar. Dessa rekommendationer gäller alla, såväl utländska som svenska medborgare. Rekommendationen gäller oavsett om du tidigare haft covid-19.

För svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Sverige m.fl.

Svenska medborgare behöver inte visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Det gäller även för till exempel personer som är under 18 år och personer med uppehållstillstånd i Sverige. Mer information om vilka personer som undantas från testkravet finns på regeringens webbsida med frågor och svar om bl.a. kravet på negativt covid-19-test.

Däremot bör även svenska medborgare, och övriga personer som undantas från testkravet, följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen vid inresa i Sverige. Det innebär följande:

  • Testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177.se. (Om du har testat dig senast 48 timmar före inresan till Sverige, behöver du inte testa dig igen i samband med att du anländer till Sverige.)
  • Testa dig igen på dag 5 efter ankomsten till Sverige. Exempel: Reser du in i Sverige på en fredag bör du alltså testa dig igen kommande onsdag.
  • Isolera dig och undvik nära kontakter i sju dagar efter ankomsten till Sverige. Det gäller även om testerna visar att du inte har covid-19. Om testerna visar att du har covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner om vad du ska göra från hälso- och sjukvården.

Observera att barn som är födda 2015 eller senare, dvs. som är 6 år eller yngre, inte behöver testa sig för covid-19. Däremot bör barn, oavsett ålder, följa rekommendationen om att isolera sig och undvika nära kontakter.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att testa dig för covid-19 är det extra viktigt att du isolerar dig och undviker nära kontakter i minst sju dagar efter din ankomst till Sverige.

För utländska medborgare från EU-länder eller länder utanför EU (i de fall personerna eller länderna är undantagna från inreseförbudet)

Regeringen har sedan tidigare beslutat om ett inreseförbud för utländska medborgare från, i huvudsak, länder utanför EU. Men det finns en rad undantag från det övergripande inreseförbudet. Vilka grupper, och länder, som undantas från inreseförbudet kan du läsa mer om på Polisens webbsida om att resa till Sverige under pandemin och på regeringens webbsida med frågor och svar om inreseförbudet.

För utländska medborgare från länder utanför EU (där personerna eller landet är undantagna inreseförbudet) samt från andra EU-länder gäller följande:

  1. Du som reser in i Sverige måste kunna visa upp ett negativt covid-19-test som är max 48 timmar gammalt.
  2. Dessutom bör du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen vid inresa i Sverige. Det innebär följande:
  • Testa dig igen på dag 5 efter ankomsten till Sverige. Exempel: Reser du in i Sverige på en fredag bör du alltså testa dig igen kommande onsdag. Ta reda på var du kan testa dig genom att besöka webbplatsen 1177.se.
  • Isolera dig och undvik nära kontakter i sju dagar efter ankomsten till Sverige. Det gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19. Om testerna visar att du har covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner om vad du ska göra från hälso- och sjukvården.

Observera att barn som är födda 2015 eller senare, dvs. som är 6 år eller yngre, inte behöver testa sig för covid-19. Däremot bör barn, oavsett ålder, följa rekommendationen om att isolera sig och undvika nära kontakter.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att testa dig för covid-19 är det extra viktigt att du isolerar dig och undviker nära kontakter i minst sju dagar efter din ankomst till Sverige.

Följande grupper är undantagna från rekommendationen

Den som frekvent och regelbundet pendlar över den svenska gränsen för att utföra arbete eller studera rekommenderas att testa sig för covid-19 en gång i veckan. Gör man det, behöver man inte följa rekommendationen om att isolera sig i sju dagar och testa sig två gånger vid inresan till Sverige.

Renskötare, fjällräddning, gränsarbetare och barn som bor växelvis hos föräldrar i olika länder är undantagna från rekommendationen om att isolera sig och testa sig två gånger. De behöver inte heller testas regelbundet.

Isolera dig och avvakta provsvaret

Efter ankomsten till Sverige bör du stanna inomhus och undvika nära kontakter i minst sju dagar. Om du inte utvecklar några symtom på covid-19 eller om du får ett negativt provsvar (dvs. om provet visar att du inte har covid-19) under de sju dagarna, kan du gå ut igen. Men du ska alltid följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller för alla.

Om du får symtom

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, se webbplatsen 1177.se för hur du går tillväga i den region du befinner dig i.

På webbsidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk finns ytterligare information om vad du ska göra om du får symtom.

Läs mer