Umgås bara i en mindre krets

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler personer du träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten och att hålla avstånd till andra. Det är också viktigt att vara observant på sjukdomssymtom och vara beredd på att ställa in möten med andra människor.

Umgås helst i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Undvik också att ingå i flera olika grupper.

Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra. Undvik att vara nära varandra, framförallt på platser där det är trångt om utrymme under en längre tid.

En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera sedan vaccinationstillfället kan träffa friska människor från några olika hushåll och även inomhus. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer både med och utan riskfaktorer liksom vaccinerade och ovaccinerade ingår i umgänget. Det finns också en risk att personer som ovetande bär på smitta blir en del av ungänget. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. En vaccinerad person som får symtom bör stanna hemma och testa sig för covid-19.

För evenemang som omfattas av ordningslagen, t.ex. idrottsevenemang, konserter och gudstjänster gäller ett särskilt regelverk.

Vad är en mindre krets?

En mindre krets är ett fåtal personer, men det går inte att säga en exakt siffra. Vilka och hur många som ingår i kretsen kan variera utifrån varje individs livssituation. För någon kan det innebära några nära vänner, för en annan person den närmaste familjen.

Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt

Äldre och personer som tillhör en riskgrupp löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Även om inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd kan den som är vaccinerad känna sig trygg med att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom. Det är viktigt att såväl personer i riskgrupperna som personer i deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt genom att hålla avstånd, och att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffa andra.

Om du under det närmaste halvåret har haft covid-19 är det troligt att du har mindre risk att bli smittad och att smitta andra efter du haft infektionen, detsamma gäller om du är vaccinerad. Trots detta är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

Res säkert

Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. Transporten i sig bidrar inte till smittspridning, men det finns en risk vid möten under resans gång och på resmålet. Du bör inte träffa personer utanför din mindre krets, varken på hemorten eller på resmålet.

Eventuella resor bör ske på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt. Det är bra att välja ett färdmedel där det går att boka plats, t.ex. tåg. Res inte om du har symtom. Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet bör du testa dig och stanna inomhus så avskilt du kan eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Här finns råd om vad du ska tänka på när du planerar att resa inrikes eller utrikes.

Resor med kollektivtrafik där det inte går att boka plats

Undvik resor med kollektivtrafik där det inte går att boka plats. Välj till exempel att gå eller cykla när det är möjligt. Om du måste resa, undvik avgångar med trängsel. Om du reser med kollektivtrafiken på vardagar klockan 7–9 eller 16–18, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd.

Undvik trängsel i handeln

Du har ett ansvar att bromsa smittspridningen av covid-19. Försök därför att begränsa antalet inköp i butiker, handla helst på egen hand och undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna. Undvik även att vistas i affärer och köpcentrum i onödan. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.

En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera sedan vaccinationstillfället kan besöka butiker, få olika sorters behandlingar och gå på hälsokontroller. En vaccinerad person ska dock fortsatt inte bidra till att skapa trängsel i offentliga miljöer, i butiker och andra lokaler eller i allmänna färdmedel.

Idrott

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Med tanke på motionens betydelse för hälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar och allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen. Från och med den 1 juni 2021 kan matcher och tävlingar i mindre omfattning samt mindre läger och cuper utomhus genomföras.

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser

Barn och unga

Barn i förskolan, förskoleklasser, grundskolan samt motsvarande skolformer

Det är de vuxnas ansvar att visa och förklara för barnen hur de kan göra för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Så länge pandemin pågår bör man t.ex. undvika att anordna kalas eller andra typer av evenemang som samlar många personer. Det är också olämpligt att träffas i nya grupper. Däremot går det bra att leka i mindre grupper även utanför skolan eller förskolan, under förutsättning att alla är friska.

Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga upp till och med gymnasieålder kan fortsatt genomföras förutsatt att det sker i enlighet med föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Unga i gymnasieålder

Unga har ofta ett stort behov av att träffa vänner. Men de unga förväntas följa de allmänna råden precis som de vuxna. Det innebär att man bör begränsa sina nya nära kontakter, umgås i en mindre krets, stanna hemma vid symtom på covid-19, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Det innebär också att man bör tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, samt resa på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Det är viktigt att de vuxna ger de unga vägledning om dessa allmänna råd för att bromsa smittspridningen.

Om ensamhet

Just nu behöver vi undvika många sociala sammanhang där vi träffar andra människor. Det här kan göra att man känner sig ensam. Nära relationer och möten i vardagen är viktiga för att må bra.

Vi är alla olika. En del personer uppskattar att vara för sig själva. Andra känner sig ensamma, oavsett om man bor själv eller är omgiven av ett socialt nätverk. Det kan skapa känslor av stress och oro.

Försök att hitta lösningar som passar dig. Om du träffar andra personer än de som ingår i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra och i första hand umgås utomhus. Tänk på att följa de rekommendationer som kommer från myndigheterna för att minska risken för sjukdom och smittspridning. Använd gärna digitala möjligheter eller telefon för att hålla kontakt med dina vänner. Om du har en bekant som du tror kan känna sig ensam, kan ett samtal, brev eller ett meddelande göra stor skillnad.

Om du eller någon bekant känner sig ensam, finns tips och stöd att få via stödlinjer, telefonjourer (1177) och webbsidor som Du är inte ensam om att känna dig ensam (Mind).

Lokala rekommendationer

Smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer. På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer i olika regioner.

Läs mer