Information på lättläst svenska.
Information in English

sex symboler som visar reglerna

Vaccinera dig när du blir erbjuden

Vaccination minskar risken att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det minskar också smittspridning. Alla födda år 2005 och tidigare erbjuds vaccin.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen. Det är frivilligt att vaccinera sig men Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som kan att tacka ja till vaccination. På 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen organiseras just där du bor.

Håll avstånd och undvik trängsel

Håll avstånd till andra och undvik miljöer där det kan uppstå trängsel.

Det är särskilt viktigt när du träffar andra under längre tid och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, när det är trängsel där.

Stanna hemma och testa dig även när du har milda symtom

Barn och vuxna som känner sig sjuka ska stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. Det gäller även om dina symtom är milda. Du ska också testa dig och undvika kontakt med andra.

På sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du gör om du blir sjuk och hur du gör för att testa dig. Du kan också läsa på www.1177.se om vad som gäller där du bor.

På sidan Hur länge bör jag stanna hemma beskriver vi hur länge barn och vuxna ska stanna hemma om de blir sjuka.

Arbeta hemifrån om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan arbetar hemifrån. Tala med din arbetsgivare om möjligheterna att arbeta hemifrån. Det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för arbetsmiljön även vid hemarbete.

Umgås utan att bli smittad eller smitta andra

När du träffar personer utanför ditt hushåll eller din närmaste krets bör du se till att minska risken för smittspridning.

Undvik att vara nära varandra, framförallt inomhus. Umgås gärna utomhus och i mindre grupper, träffa inte andra om du har symtom

Resor utan att bli smittad eller smitta andra

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Välj hellre att gå, cykla eller åka bil istället för att resa med kollektivtrafik där det inte går att boka plats.

Om du reser längre bort och träffar nya människor på resmålet minska risken för smittspridning genom att hålla avstånd och helst träffas utomhus.

Du bör också planera för att kunna isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem på ett sätt som minimerar risken för smittspridning om du får symtom på covid-19.

Reser du till andra länder bör du hålla dig informerad om risken för smitta i landet du är i och vilka regler och restriktioner som gäller på plats och när du kommer hem.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händerna. De kan spridas vidare när du till exempel tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du

  • kommer hem eller när du kommer till ditt arbete
  • har varit ute
  • före måltiden
  • vid mathantering
  • efter ett toalettbesök.

Handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

En film och affisch om hur du tvättar händerna längre ned på sidan.

Du ska också undvika att röra vid ögon, näsa och mun för att undvika att smittämnen når dina slemhinnor. Det är också viktigt att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Agera alltid smittsäkert

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad, hur du ska hålla avstånd och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor. Det är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Animerade filmer

Fler filmer och ladda ner filmerna som mp4