ECDCs sammanställning av virusvarianter av särskild betydelse anpassas efter den epidemiologiska situationen i Europa och den samlade kunskapen om en specifik virusvariants egenskaper. Den 6 september 2021 nedgraderade ECDC alfavarianten (B.1.1.7) samt B.1.1.7 med mutationen E484K och kategoriseras inte längre som virusvarianter av särskild betydelse. Tillsvidare redovisas dock även fortsatt antalet fall per vecka här.

Det finns en fördröjning från det att fallet bekräftats till att provet har analyserats med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken innehåller endast fall bekräftade med helgenomsekvensering och är preliminär då justeringar sker efterhand i den takt nya resultat registreras i databasen SmiNet. Justeringar sker främst för de senaste tre veckorna men kan ske även för tidigare veckor.

Mer om övervakning och tolkning av VOC

Totalt antal fall av virusvarianter av särskild betydelse 2021

I tabellen visas det totala antalet fall av respektive virusvariant som bekräftats genom helgenomsekvensering, uppdelat efter angivet smittland (Sverige, utomlands, uppgift saknas) fram till och med onsdag innevarande vecka.

Tabell 1. Antal påvisade fall av respektive virusvariant av särskild betydelse totalt samt uppdelat på information om smittland i fallets anmälan (Sverige, utomlands, uppgift saknas), från vecka 1 2021 och framåt.
SmittlandAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)*Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)**
Sverige 56 071 2 184 143 16 345
Utomlands 543 24 11 3 346
Uppgift saknas 15 789 512 57 4 478
Total 72 403 2 720 211 24 169

* Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K.
** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.25.

Fördelning per vecka och region

I Tabell 2 och Figur 1 nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka sedan vecka 5. För Figur 1 redovisas inte den senaste hela veckans data eftersom ett fåtal sekvenseringar hittills rapporterats. Dataunderlaget för tabell 2 och figur 1 är ofullständiga för de senaste tre veckorna och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in. Tabell 3 visar totalantalet fall till och med onsdag innevarande vecka av varje variant per region.

Tabell 2. Antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per vecka samt totalt antal fall som analyserats med helgenomsekvensering, vecka 5–37 2021.
VeckaAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)**Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)***Totalt antal helgenomsekvenserade****Andel helgenomsekvenserade av bekräftade fall (%)
5 1 120 90 6 3 612 18
6 2 338 175 5 4 945 23
7 3 318 223 10 5 915 25
8 4 450 214 10 7 002 26
9 4 716 157 6 6 706 24
10 6 161 248 6 8 040 28
11 5 627 272 9 7 430 22
12 6 724 333 15 8 505 22
13 3 692 265 6 11 5 289 14
14 3 974 138 3 9 5 185 13
15 3 729 92 7 14 4 851 12
16 3 493 114 4 18 4 365 12
17 3 514 68 0 14 4 516 13
18 4 021 76 5 10 4 470 13
19 3 220 61 13 26 3 493 13
20 3 380 65 9 37 3 674 20
21 1 941 39 13 59 2 216 28
22 1 748 15 31 248 2 295 25
23 1 510 8 14 575 2 356 54
24 1 231 8 10 559 1 919 67
25 826 7 10 483 1 444 73
26 522 2 5 756 1 370 73
27 263 1 3 841 1 156 76
28 102 0 3 1 213 1 341 71
29 56 1 1 1 689 1 754 66
30 36 0 0 1 998 2 050 59
31 20 1 0 2 589 2 625 57
32 9 0 0 3 201 3 271 56
33 4 0 1 2 951 3 065 47
34 1 0 0 2 590 2 659 40
35 0 0 1 1 976 2 028 28
36* 0 0 0 1 885 1 955 25
37* 0 0 0 293 296 5

* Ofullständigt rapporterade veckor.
** Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K
*** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.25
****Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

Figur 1. Totalt antal anmälda fall samt andel av fall som påvisats med virusvariant av särskild betydelse av totalt antal med resultat från analys med helgenomsekvensering per vecka, vecka 5-36 2021.

Linjediagram som visar andelen av fall som är alfa, beta, gamma, delta respektive övriga varianter per vecka. Diagrammet visar även antalet fall totalt. Observera att dataunderlaget är ofullständigt för de senaste veckorna och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in.

* Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste två veckorna i grafen.

Tabell 3. Totalt antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per region samt totalt antal bekräftade fall som analyserats med helgenomsekvensering, från vecka 1 2021 och framåt.
RegionAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)*Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)**Övriga (ej VOC)Totalt antal helgenomsekvenserade***
Blekinge 687 2 0 389 164 1 242
Dalarna 1 549 190 2 533 317 2 591
Gotland 206 7 0 293 55 561
Gävleborg 2 288 28 4 618 1 446 4 384
Halland 3 244 40 2 994 594 4 874
Jämtland/ Härjedalen 755 17 0 287 241 1 300
Jönköping 2 448 19 4 802 378 3 651
Kalmar 2 124 24 0 639 187 2 974
Kronoberg 1 150 20 0 713 233 2 116
Norrbotten 1 377 7 0 243 491 2 118
Skåne 8 052 97 5 3 921 9 501 21 576
Stockholm 17 793 630 80 5 999 2 950 27 452
Sörmland 2 398 42 69 185 228 2 922
Uppsala 1 246 64 3 115 191 1 619
Värmland 1 009 122 0 2 038 439 3 608
Västerbotten 3 670 10 1 887 627 5 195
Västernorrland 1 586 11 0 393 450 2 440
Västmanland 1 302 97 2 924 1 105 3 430
Västra Götaland 16 159 1 163 32 2 785 7 138 27 277
Örebro 2 268 100 5 675 777 3 825
Östergötland 1 092 30 2 736 364 2 224
Total 72 403 2 720 211 24 141 27 876 127 351

* Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K
** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.25
*** Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

En fördjupad beskrivning om helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 finns publicerad på vår webbplats. Antalet fall av olika genetiska grupper publicerade i denna rapport kan skilja sig något från antalet fall baserade på efterrapporterad genetisk grupp från sammanställningen ovan.

Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 6

Studier av viruset SARS-CoV-2 arvsmassa (Helgenomsekvensering)

Läs mer