Nu finns det både godkända vacciner mot sjukdomen för unga och mer kunskap om den nytta vaccinationen ger. Det gör att det möjligt att rekommendera vaccination för yngre målgrupper. När vaccinationerna mot covid-19 startade erbjöds först vaccin till alla äldre eftersom de kan bli mycket sjuka i covid-19. Därefter erbjöds även alla personer som är 18 år och äldre.

I Sverige är vaccination mot covid-19 frivilligt och kostar ingenting.

Barn 12–15 år erbjuds vaccination mot covid-19 under november 2021

Barn som är mellan 12 och 15 år kommer att erbjudas vaccination mot covid-19 under november 2021.

Vaccination erbjuds till barn från 12 år eftersom covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. De vaccin som används i Sverige, Comirnaty och Spikevax, är godkända att användas från 12 år. Båda ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Flera länder inom EU vaccinerar 12-15 åringar redan idag, bland annat Danmark, Finland och Norge. Hittills har nästan 20 miljoner barn i världen över 12 år fått något av de mRNA-vacciner som är godkända i Sverige. Detta innebär att kunskapen om att vaccinera barn mot covid-19 idag är mycket större än tidigare.

Det är varje region som ansvarar för att genomföra vaccination mot covid-19.

Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination

Ungdomar födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination för att skydda sig själva mot covid-19 och för att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Ungdomar i åldersgruppen 16–17 år började vaccineras under augusti 2021.

Mer om vaccinationen:

Jag är 16 år. Hur gör jag för att vaccinera mig?

Jag är 16 år. Kan jag själv bestämma om jag ska vaccinera mig eller inte?

Barn 12–15 år med vissa medicinska tillstånd erbjuds vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten erbjuder redan idag vaccination mot covid-19 för vissa patientgrupper som är mellan 12 och 15 år, från och med 12-årsdagen. Det handlar om barn med vissa medicinska tillstånd och med en ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusinfektioner. De medicinska tillstånd det rör sig om har Svenska Barnläkarföreningen listat på sin webbplats.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 års ålder (Svenska Barnläkarföreningen)

Barn och sjukdomen covid-19

Covid-19 är en smittsam virussjukdom. Den är i första hand farlig för de personer som är äldre än 65 år och för de som har andra sjukdomar som gör att de är extra känsliga för att bli sjuka.

Barn och ungdomar får oftast lindriga symtom av covid-19. Men barn kan drabbas av en sällsynt och allvarlig form av hyperinflammation (mis-c) och även av långvariga symtom efter att ha varit sjuka i covid-19.

Yngre personer smittar mindre än äldre. De som är 12-15 år smittar inte andra i samma utsträckning som vuxna gör. Ungdomar i åldern 16–17 år smittar andra ungefär i lika hög grad som vuxna gör.

Effekterna för barn och ungdomar under pandemin

Pandemin har begränsat barns och ungdomars vardag. Till exempel har många inte kunnat gå på sina sportaktiviteter som vanligt, och en del barn har lidit av psykisk ohälsa.

För gymnasieungdomar har pandemin lett till långvarig distansundervisning och många elever har tvingats vara frånvarande på grund av sjukdom och testning på grund av sjukdom skolor varit stängda i samband med sjukdomsutbrott. Även om risken för allvarlig sjukdom av covid-19 är låg bland unga blir pandemins övriga konsekvenser betydande.

Godkända vaccin för barn och ungdomar

Det finns två vaccin som är godkända för vaccination av barn och ungdomar från 12 års ålder. Båda är mRNA-vacciner och de heter Comirnaty och Spikevax.

Mer om vaccinerna mot covid-19

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkände i maj 2021 Pfizer-BioNTechs vaccin Comirnaty för barn i åldern 12–15 år. Vaccinet har varit godkänt att använda från 16 års ålder sedan december 2020. EMA godkände i juli 2021 Modernas vaccin Spikevax för barn i åldern 12–17 år. Vaccinet har varit godkänt från 18 års ålder sedan januari 2021.

Studier visar en god effekt och säkerhet för de vacciner som är godkända för barn från 12 år. Erfarenheten av vaccinationer av barn och ungdomar utvecklas successivt i takt med att fler barn och unga vaccineras och det finns nu mycket samlad erfarenhet, eftersom många unga nu är vaccinerade både runt om oss i Norden och även i fler andra länder.

En del får feber i en dag eller värk i kroppen kortvarigt efter vaccinationen. Det är en förväntad reaktion som går över av sig självt. Den vaccinerade behöver bara vila den dagen man känner av detta.

Ett fåtal barn och vuxna har fått ont i hjärtmuskeln efter vaccinationen. Det är mycket ovanligt, men om man skulle få ont i bröstet eller känna att man inte mår bra efter vaccinationen ska man söka sjukvård för att bli undersökt. Denna sjukdom förekommer naturligt hos vissa personer. Det är mycket vanligare att få ont i hjärtmuskeln utan att det sker i samband med vaccination. Sjukvården är vana att hantera liknande symptom.

Läkemedelsverket och Europeiska läkemedelsmyndigheten följer och analyserar data för möjliga biverkningar av alla vacciner mot covid-19. Besluten om vaccination kan ändras om säkerhetsrisker observeras.

Coronavirus (covid-19) (Läkemedelsverket)

Folkhälsomyndigheten följer noggrant kunskapsutvecklingen om vaccination av barn mot covid-19.

Läs mer