Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

  1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera,,
  2. markerar avstånd på golvet,
  3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
  4. erbjuder digitala alternativ,
  5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
  6. bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen, och
  7. anpassar öppettiderna.

Råden kommer från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2020:12. Råden gäller till och med den 28 september 2021.