Rekommendation om riskbedömning

För evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2).

Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Riskbedömningen bör omfatta de punkter som beskrivs i tabell 1. Se även tabell 2 för ett riskbedömningsverktyg.

Tabell 1: Risker och åtgärder
RiskfaktorerRiskbedömningRiskreducerande åtgärder
Stort antal deltagare Större risk för smittspridning när många personer träffas samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem
 • Begränsa antalet deltagare
 • Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
Internationellt deltagande Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning
 • Begränsa internationella deltagandet
Deltagare med samhällsviktiga arbeten För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iakttas
 • Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget
Riskgrupper Socialstyrelsen har kartlagt vilka grupper som löper störst risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
Typ av aktivitet Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus
 • Byta eller justera de tänkta aktiviteterna
 • Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter
 • Byta lokal för aktiviteten
Längden på evenemanget Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning
 • Korta ner evenemanget
 • Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget

Riskbedömningsverktyg

Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.

Tabell 2: Riskbedömningsverktyg
RiskfaktorerJaNejRiskreducerande åtgärder
som kan vidtas
Internationellt deltagande
Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)
Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)
Inomhusevenemang
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivet etc.)
Det är svårt att få tillgång till handtvätt och handdesinfektion. Städningen är bristfällig.
Det finns få toaletter
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang