Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m.

Tillsynsvägledningen utgörs av frågor och svar och riktar sig i första hand till de kommunala tillsynsmyndigheterna men även till länsstyrelserna.

Tillsynsvägledningen är ett stöd vid tillämpning av lag och föreskrifter och allmänna råd

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen

Tillsynsvägledningen utgörs av frågor och svar. Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet

Tillsynsvägledningen för verksamheter är ett stöd vid tillämpning av lag och förordning.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i en lag, förordning eller föreskrift. En föreskrift är en specificering av en lag.

Tre aktuella allmänna råd och föreskrifter är:

Om lagar, förordningar och föreskrifter

På denna sida förklarar vi skillnaden mellan lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Från EU-rätt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Det är kontinuerligt viktigt att hitta en balans mellan barn och ungas behov av, samt rätt till utbildning och de smittskyddsåtgärder som behöver vidtas för att förebygga och minska spridningen av covid-19.

Information som rör förskolan samt de olika skolformerna inom grundskolan och gymnasieskolan.

Rutin för sänkning av deltagartak

Folkhälsomyndigheten har möjlighet att vid ett regionalt förvärrat smittläge meddela föreskrifter om ett lägre deltagartak i ett eller flera län.

Rutinen för sänkning av deltagartak