Verksamhetsansvariga ansvarar för att aktiviteterna sker enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och det är lämpligt att göra en riskbedömning och vidta förebyggande åtgärder för att minska riskerna för smittspridning.

Bestämmelserna för kör-, musik- och orkesterverksamheter med publik ändras inte i och med detta utan omfattas som tidigare av reglerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler