Lägerverksamheter och fysisk aktivitet bidrar till att främja barn och ungas hälsa. Barn och unga kan smittas av covid-19, men blir sällan allvarligt sjuka. Sen den 1 juni har läger och cuper kunnat genomföras utan begränsning. När smittspridningen nu går upp igen är det extra viktigt att vara vaksam och ha förebyggande åtgärder på plats för att därigenom minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att komma ihåg att de allmänna råden för individen och verksamhetsansvariga fortsatt kvarstår i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning av covid-19 m.m.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smittspridning av covid-19 m.m.

Utgångspunkter för läger och cuper

Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar, till exempel om aktiviteterna sker inomhus eller utomhus samt utifrån lokalernas storlek och antal deltagare.

Sedan tidigare finns både anpassningar och rutiner utarbetade av landets lägeranordnare för att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör fortsatt genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt med rutiner för eventuell smittspridning, till exempel för att hantera deltagare som får sjukdomssymtom och ha beredskap för dessa att kunna åka hem. Finns det en pågående smittspridning bland barnen/ungdomarna i den klass eller grupp som ska delta i lägerverksamheten eller idrottscupen kan det vara nödvändigt att ställa in.

Läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag. Det är bra om läger och cuper riskbedöms utifrån nedan förebyggande åtgärder och planeras för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Vissa arrangemang regleras av begränsningsförordningen. På Polisens webbplats hittar du samlad information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polisen.se)

Förebyggande åtgärder

Lägerverksamheter kan genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna minska riskerna för spridning av covid-19:

 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.
 • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.
 • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt.
 • Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.
 • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.
 • Finns det en pågående smittspridning i den grupp som ska delta i lägerverksamheten eller idrottscupen kan det vara nödvändigt att ställa in gruppens deltagande.