12 mars 2021

I slutet av december 2020 insjuknade det första fallet. Från vecka 3 har sedan ytterligare personer insjuknat (figur). Utbrottet omfattar nu 25 bekräftade fall över 14 regioner i södra och mellersta Sverige. 72% av fallen är barn under 10 år (n=18), 16 % av fallen är över 70 år (n=4). Fördelningen mellan könen är jämn, förutom för fallen över 70 år där samtliga är män.

Berörda smittskyddsenheter, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=25), 2021-03-12.

Diagram som visar insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=12), 2021-02-23. Figuren visar att elva av fallen är insjuknade under vecka tre eller senare.

23 februari 2021

Tolv sjukdomsfall med Salmonella Enteritidis har kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). Åtta av de tolv insjuknade är barn under tio år och fallen är hemmahörande i tio olika regioner. Samtliga sjukdomsfall utom ett har insjuknat den 20 januari eller senare (figur). Det är lika många kvinnor/flickor som män/pojkar som har insjuknat.

Berörda smittskyddsenheter och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=12), 2021-02-23.

Diagram som visar insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Enteritidis (n=12), 2021-02-23. Figuren visar att elva av fallen är insjuknade under vecka tre eller senare.

Läs mer