2021-09-24

Från den 28 augusti har 31 personer bekräftats smittade med Salmonella Coeln. Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har visat att sjukdomsfallen bär på samma stam av Salmonella Coeln och därmed misstänks ha smittats av en gemensam smittkälla. Fallen, som är i åldrarna 0-85 år (median=28 år), är hemmahörande i tolv olika regioner i Sverige och 18 (58 procent) av de insjuknade är män. Berörda smittskyddsenheter, kommuner och Länsstyrelser utreder tillsammans med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

Figur. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Coeln (n=31), 2021-09-24. För fall markerade i lila saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Stapeldiagrammet visar att 0-6 personer insjuknat eller provtagits per dag mellan 28 augusti och 14 september

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion