2021-10-04

Sedan juli 2019 har 36 personer rapporterats insjuknade med flera olika typer av salmonella (S. Havana, S. Kintambo, S. Mbandaka, S. Orion och S. Senftenberg) som har kopplats till sesambaserade produkter från Syrien. Fallen är insjuknade över en längre tid, med det senaste insjuknandet i september 2021, och är geografiskt spridda i 12 regioner. De insjuknade är i åldrarna 0-88 år (median 30 år) och 13 är barn under fem år. Något fler män (n=20) än kvinnor (n=16) har rapporterats insjuknade.

Helgenomssekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har använts för att koppla ihop fallen både med varandra och med isolat av salmonella identifierade i livsmedel. Flest rapporterade fall har smittats med S. Havana (n=12) eller S. Mbandaka (n=12) följt av S. Kintambo (n=7), S. Orion (n=4) och S. Senftenberg (n=1).

Vid analyser gjorda på tahini (pasta på sesamfrön) och halva (konfektyr gjord på tahini) som inhandlats i Sverige har S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion påvisats och stammarna kan kopplas samman med humanfallen i utbrottet. Ytterligare salmonellatyper har också påvisats i produkterna. Fallen med S. Kintambo och S. Senftenberg kan istället kopplas samman med fynd i produkter av tahini och halva provtagna i Tyskland respektive Norge. Utbrottet är internationellt och sjukdomsfall liksom även fynd av olika typer av salmonella i sesambaserade produkter har identifierats i ett flertal länder. Samtliga produkter är producerade i Syrien och har i Sverige troligen inte sålts via de större livsmedelskedjorna utan i mindre specialbutiker. De aktuella partierna är tillbakadragna och Livsmedelsverket har rapporterat fynden till EU via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket, SVA och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet på nationell nivå medan samverkan på internationell nivå sköts av de centrala myndigheterna och samordnas av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Figur. Insjukningskurva för fall av S. Havana, S. Mbandaka, S. Kintambo, S. Orion och S. Senftenberg (n=36), 211004

Figuren visar att 0-5 personer har insjuknat per månad mellan juli 2019 och september 2021.

2021-07-19

Sedan juli 2019 har 26 fall av tre olika typer av salmonella, S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion rapporterats. Senaste fallet insjuknade i maj 2021. Fallen är fördelade över tid och är geografiskt spridda över landet i 11 regioner. Fallen är i åldrarna 0-88 år (median 18 år) och 12 av fallen är barn under fem år. Lika många kvinnor som män har insjuknat.

Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har kopplat ihop fallen som är fördelade i tre olika kluster, S. Havana (n=11), S. Mbandaka (n=11) och S. Orion (n=4).

Då samma typ av salmonella bakterier har påvisats både hos fall och i produkter baserade på sesamfrön i andra länder, inom och utom Europa, misstänks en gemensam smittkälla.

Vid analyser gjorda på tahini (pasta på sesamfrön) och halwa (konfektyr gjord på tahini) som inhandlats i Sverige har S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion påvisats och stammarna kan kopplas samman med humanfallen i utbrottet. Ytterligare salmonellatyper har också påvisats i produkterna. Produkterna är producerade i Syrien och har troligen inte sålts via de större livsmedelskedjorna utan i mindre specialbutiker. De aktuella partierna är tillbakadragna och Livsmedelsverket har rapporterat fynden till EU via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet.

Figur. Insjukningskurva för fall av S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion (n=26), 210719

Figuren visar att 0-5 personer har insjuknat per månad mellan juli 2019 och juli 2021.

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion